6 bước đơn giản để có mái tóc búi đẹp đúng điệu.

Kiểu tóc búi thấp sẽ không khiến bạn già nua nhờ một chút biến tấu điệu đà.

Xem thêm:

Buộc đuôi ngựa thấp toàn bộ tóc. Chia đôi tóc ở phía trên nút buộc.
Buộc đuôi ngựa thấp toàn bộ tóc. Chia đôi tóc ở phía trên nút buộc.
Cuộn đuôi tóc vòng qua khe hở vừa chia.
Cuộn đuôi tóc vòng qua khe hở vừa chia.
Tiếp tục cuộn đuôi tóc một lần nữa.
Tiếp tục cuộn đuôi tóc một lần nữa.
Và thêm một lần nữa.
Và thêm một lần nữa.
Tết đuôi sam toàn bộ phần đuôi tóc còn lại.
Tết đuôi sam toàn bộ phần đuôi tóc còn lại.
Rồi dùng chính đuôi tóc vừa tết cuộn tròn quanh nút thắt ban đầu. Vậy là bạn đã có được kiểu tóc búi thấp điệu đà cho ngày đầu tuần thêm nhiều hứng khởi
Rồi dùng chính đuôi tóc vừa tết cuộn tròn quanh nút thắt ban đầu. Vậy là bạn đã có được kiểu tóc búi thấp điệu đà cho ngày đầu tuần thêm nhiều hứng khởi

Theo POF