Bảo Thanh trải lòng về quá khứ lấy chồng, sinh con lúc còn đi học

Không chỉ xác nhận thông tin bầu bí hiện tại, Bảo Thanh còn tự tin tiết lộ quá khứ một lúc làm được 3 việc lớn thành công.