Công bố top 5 người đẹp nhân ái – Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 công bố top 5 người đẹp nhân ái bao gồm:Bùi Thị Yên Nhi – SBD 096, Nguyễn Thị Thúy An – SBD 457,  Chu Thị Minh Trang – SBD 018 , Nguyễn Thúc Thủy Tiên – SBD 018 -, Trần Tiểu Vi – SBD 138

Bùi Thị Yến Nhi
Nguyễn Thị Thúy An
Chu Thị Minh Trang
Trần Tiểu Vy
Nguyễn Thúc Thủy Tiên