Diễm Hương bức xúc khi gymer xúc phạm vợ nghệ sĩ Chí Tài được bênh vực

Hoa hậu Diễm Hương cũng tuyên bố, ai thuộc những thành phần trên thì nên chủ động “từ mặt” cô luôn để tránh phải tranh luận.