Hoa Hậu Doanh Nhân Người Việt Châu Á 2017 -Thí sinh Đặng Thị Minh Nguyệt

Hiện nay Đặng Thị Minh Nguyệt đang là chủ Studio ảnh cưới tại Kyoto – Nhật Bản

SBD:11