Hoa Hậu Doanh Nhân Người Việt Châu Á 2017 -Thí sinh Nguyễn Thị Thu Thủy

Doanh nhân Nguyễn Thị Thu Thủy đến từ TP.HCM

SBD: 10