Hoa Hậu Doanh Nhân Người Việt Châu Á 2017 -Thí sinh Trần Thị Bích Tuyền

Doanh nhân Trần Thị Bích Tuyền đến từ TP. Nha Trang

SBD: 15