Khi người béo nghĩ và thực tế là…

Chùm ảnh cười ra nước mắt khi đọc vị những suy nghĩ của người béo và thực tế luôn trái ngược.

Người béo nghĩ: Gầy chẳng có gì là đẹp
Nhưng thực tế người béo luôn ao ước có thể gầy
Người béo nghĩ mình vẫn có thể mặc đẹp
Nhưng thực tế thật sự phũ phàng
Người béo đã hạ quyết tâm
Cái cân này hình như nó sai rồi.
Chị đã hạ quyết tâm – Uống nước không thôi xem có giảm cân không nào?
Nhưng thực tế chỉ Oxy thôi đã làm bạn lên cân chứ đừng nói là H20

 

Bạn đã nghĩ là sẽ chọn rau củ
Nhưng ngặt nỗi chẳng thể “li dị” với piza