Ngắm dung nhan Hoa hậu Hồng Kông qua các thời kỳ

Đã có không ít Hoa hậu Hồng Kông tạo dựng được vị trí trong làng giải trí nhờ danh hiệu từ cuộc thi sắc đẹp này.

“Hoa hậu Hồng Kông” được coi là cuộc thi sắc đẹp có uy tín nhất của Hồng Kông, theo thông lệ, người được trao giải cũng sẽ là đại diện của Hồng Kông dự thi Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Người hoa Thế Giới. Nhiều người đẹp đã thành danh sau cuộc thi này và tạo dựng được vị trí của họ trong làng giải trí Hồng Kông

hoa-hau-hong-kong-1

Hoa hậu Hồng Kông 1995 – Dương Uyển Nghi

hoa-hau-hong-kong-2

Hoa hậu Hồng Kông 1996 – Lý San San
hoa-hau-hong-kong-3

Hoa hậu Hồng Kông 1997 – Ông Gia Tuệ hoa-hau-hong-kong-4

Hoa hậu Hồng Kông 1998 – Hướng Hải Lam

hoa-hau-hong-kong-5

Hoa hậu Hồng Kông 1999 – Quách Thiện Nihoa-hau-hong-kong-6

Hoa hậu Hồng Kông Quách Thiện Ni và Á Hậu – Hồ Hạnh Nhihoa-hau-hong-kong-7

Hoa hậu Hồng Kông 2000 – Lưu Tuệ Ẩnhoa-hau-hong-kong-8

Hoa hậu Hồng Kông 2001 – Dương Tử Kỳhoa-hau-hong-kong-9

Hoa hậu Hồng Kông 2002 – Lâm Mẫn Lợi

hoa-hau-hong-kong-10

Hoa hậu Hồng Kông 2003 – Tào Mẫn Lợi

hoa-hau-hong-kong-11

Hoa hậu Hồng Kông 2004 – Từ Tử Sanhoa-hau-hong-kong-12

Hoa hậu Hồng Kông 2005 – Diệp Thúy Thúyhoa-hau-hong-kong-13

Hoa hậu Hồng Kông 2006 – Trần Nhân Mỹ hoa-hau-hong-kong-14

Hoa hậu Hồng Kông 2007 – Trương Gia Nhihoa-hau-hong-kong-15

Hoa hậu Hồng Kông 2008 – Trương Thư Nhãhoa-hau-hong-kong-16

Hoa hậu Hồng Kông 2009 – Lưu Thiến Đình

hoa-hau-hong-kong-17

Hoa hậu Hồng Kông 2010 – Trần Đình Hânhoa-hau-hong-kong-18

Hoa hậu Hồng Kông 2011 – Chu Thần Lệhoa-hau-hong-kong-19

Hoa hậu Hồng Kông 2012 – Trương Minh Giahoa-hau-hong-kong-20

Hoa hậu Hồng Kông 2013 – Trần Khải Lâmhoa-hau-hong-kong-21

Hoa hậu Hồng Kông 2014 – Thiệu Bội Nihoa-hau-hong-kong-22

Tân Hoa hậu Hồng Kông 2015 – Mạch Minh Thi