Những nàng hậu có nhiệm kì ‘nhanh như chớp’

Chiếc vương miệng đôi lên đầu chưa kịp “nóng”, các người đẹp sau đây đã bị thu hồi giải trong sự tiếc nuối

Nguồn: TCTTT