Sức mạnh của bão số 9 có thể bốc một con thuyền lớn từ dưới biển lên đường”

“Cơn bão này có sức mạnh khủng khiếp. Nhà cấp 4, đặc biệt là các nhà mới bị ngập lụt mà ở khu trống gió dễ bị quật đổ, tốc mái”.