Thuỷ Tiên viết tâm thư nói rõ chuyện sử dụng 100 tỷ đồng cứu trợ miền Trung: “Đã làm thì không sợ, đã sợ thì không làm!”

Chia sẻ mới nhất của Thuỷ Tiên đang khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý.