Xuất hiện loại na có mùi sầu riêng độc lạ, hơn nửa triệu đồng một quả vẫn cháy hàng

Gần đây, các cửa hàng trái cây nhập khẩu có bán loại na dai Đài Loan vị sầu riêng, mỗi quả hơn nửa triệu đồng nhưng vẫn đắt hàng.